Info Fiscal 2018 – Declaratia unica 212

Aducem la cunostinta colaboratorilor nostri aparitia urmatoarelor acte normative (documente descarcabile):
1. Ordinul presedintelui ANAF nr. 888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” (Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018).
2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1695 din 28 martie 2018 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete (Monitorul Oficial nr. 278 din 29 martie 2018).

Afla mai multe:

declaratia 212

Precizari suplimentare: OPANAF 888/2018 – Declaratia unica 212

Declaratia se depune pâna la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de catre persoanele fizice care au obligatia:
a) declararii veniturilor realizate din România sau/si din strainatate în anul 2017;
b) declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
c) declararii venitului estimat pentru încadrarea ca platitor de contributii sociale (CAS si/sau CASS) si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
- Declaratia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pâna la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.
- Declaratia se depune, împreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului ”Spatiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.
- Reamintim faptul ca în anul 2018 se acorda o bonificatie de 5% din impozitul si contributiile datorate pentru acest an si platite integral pâna la data de 15 martie 2019, în cazul depunerii declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta pâna la 15 iulie 2018 inclusiv.

Precizari suplimentare: OMFP 1695/2018 – Nivel acciza specifica

- Nivelul accizei specifice la tigarete în perioada 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019 este de 337,727 lei / 1.000 tigarete.
- În perioada anterioara nivelul accizei specifice la tigarete a fost de 329,222 lei / 1.000 tigarete.

Norme de venit PFA 2018

Ilinca Maria

Normele de venit pentru PFA, aferente lui 2018, au fost publicate la inceputul anului pe site-ul oficial al ANAF

IA LEGATURA CU NOI

Pentru mai multe informatii sau pentru a stabili o intalnire va rugam sa ne contactati la telefon sau sa completati formularul de mai jos. Va asteptam la sediul nostru, mereu pregatiti sa va oferim promptitudine si seriozitate in efectuarea serviciului financiar contabil.

Cabinet Contabilitate ASD CONTABILITATE & CONSULTANTA FISCALA S.R.L. | CIF 14268020

Str. Ion Manolescu, nr. 4, bl. 131, sc. 1, et. 9, ap. 48, interfon 48, Sector 6, Bucuresti

Program: Luni - Vineri 09:00 - 15:00

office@asdcontabilitate.ro

0756 803 871

0721 809 038